Thi THPT Quốc Gia 2019

Thời gian thay đổi nguyện vọng thi THPT Quốc Gia 2019 và cách thực hiện

Post by: at
Sau khi biết điểm thi THPT của mình thí sinh chỉ có 1 lần duy nhất để thay đổi nguyện vọng thi THPT Quốc Gia 2019. Nếu bạn không nắm bắt ...

Đáp án mã đề 311 312 313 314 315 316 317 318 321 324 Sử Địa THPT 2019

Post by: at
Sáng nay, ngày 27/6 các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng của đợt thi THPT Quốc Gia 2019 với tổ hợp 3 môn thi xã ...

Đáp án mã đề 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Sử Địa THPT 2019

Post by: at
Sáng nay, ngày 27/6 các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng của đợt thi THPT Quốc Gia 2019 với tổ hợp 3 môn thi xã ...

Đáp án 217 218 219 220 221 222 223 224 môn Hoá tốt nghiệp THPT 2019

Post by: at
Hoá học là môn thi thứ 2 trong tổ hợp 3 môn thi tự nhiên sáng ngày 26/6. Các thí sinh sẽ làm bài trong 50 phút ...

Đáp án đề 209 210 211 212 213 214 215 216 217 môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2019

Post by: at
Môn Sinh học sẽ là môn thi cuối cùng trong tổ hợp thi sáng ngày 26/6. Thời gian làm bài 50 phút từ 9h35 đến 10h25 với 40 ...

Đáp án đề thi môn Sinh chi tiết từng mã đề THPT 2019

Post by: at
Môn Sinh học sẽ là môn thi cuối cùng trong tổ hợp thi sáng ngày 26/6. Thời gian làm bài 50 phút từ 9h35 đến 10h25 với 40 ...

Đề thi và đáp án từng mã đề thi môn Hoá học tốt nghiệp 2019

Post by: at
Hoá học là môn thi thứ 2 trong tổ hợp 3 môn thi tự nhiên sáng ngày 26/6. Các thí sinh sẽ làm bài trong 50 phút ...

Đáp án 157 158 159 160 161 162 163 164 môn Hoá tốt nghiệp THPT 2019

Post by: at
Hoá học là môn thi thứ 2 trong tổ hợp 3 môn thi tự nhiên sáng ngày 26/6. Các thí sinh sẽ làm bài trong 50 phút ...

Đề thi môn Lý và đáp án từng mã đề chi tiết – THPT QG 2019

Post by: at
Vật lý sẽ là môn thi đầu tiên trong tổ hợp môn thi tự nhiên THPT năm 2019. Thời gian làm bài môn Vật lý là 50 ...

Đề thi 209 210 211 212 213 214 215 216 217 môn Lý THPT 2019

Post by: at
Vật lý sẽ là môn thi đầu tiên trong tổ hợp môn thi tự nhiên THPT năm 2019. Thời gian làm bài môn Vật lý là 50 ...