Gói cước 3G Mobifone

Soạn: ON MIU90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms

Soạn: ON MIU gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms

Soạn: ON M90 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 2.1GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms

Soạn: ON M120 gửi 9084

 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms