Các số điện thoại cứu hộ lũ lụt tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế

Trong khi tình hình lũ lụt đang ngày càng phức tạp, nước rút rồi lại lên cao gây nguy hiểm cho rất nhiều người dân. Các số điện thoại cứu hộ lũ lụt tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế  hi vọng sẽ có ích cho ai cần sự trợ giúp. Gọi ngay các số cứu hộ bên dưới và gọi cho đến khi bạn nhận được phản hồi nhé!
cac so dien thoai cuu ho lu lut quang binh, quang tri, hue

Hãy gọi cho đến khi bạn nhận được sự trợ giúp

Các số điện thoại cứu hộ lũ lụt tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế

1. Các số điện thoại cứu hộ  lũ lụt tại Quảng Bình

Huyện xãCác số điện thoại cứu hộ 
Huyện Lệ Thủy
1. CT TT Kiến Giang: anh Thoán 0774578666
2. Mỹ Thủy: anh Tùng 0918704071
3. Sơn Thủy: anh Thục 098 2769567
4.Hồng Thủy: anh Hoàng 0905544825
5.Lâm Thủy: anh Thảo 0915030858
6. Phong Thủy; anh Hoàng 0905644825
7.Xuân Thủy anh Phố 0817112555
8.Lộc Thủy ; anh Nhân 0888194777
9. An Thủy; anh Quyết 0913252573
10.Ngân Thủy; anh Hùng 01274219284
11.Phú Thủy; anh Hạnh 0911375366
12.Dương Thủy; anh Dựng 0911378186
13. Liên Thủy; anh Linh 0987410621
14. Trường Thủy; anh Tình 0825974497
15. Mai Thủy; anh Hà 0977081199
16 Hưng Thủy; anh Thuấn 0918847928
17. Thanh Thủy; anh Kiên 0905938885
18. Thái Thủy; anh Văn 0944669365
19. Hoa Thủy; anh Hòa 0986101986
Huyện Quảng Ninh
1.Hiền Ninh: Anh Lai 0905848373
2.Trường Sơn: anh Nhì 0913295590
3. Tân Ninh: anh Thọ 0987366959
4. Hàm Ninh: anh Trọng 0913323637
5. Duy Ninh: anh Cảnh 0911377668
6.Tân Ninh: anh Hoan 0812378777
7. Vĩnh Ninh; anh Mười 0916392128
8. Trường Xuân ; anh Quang 0825743568
9. Anh Trưng CT thị trấn Quán Hàu 0915806757
10. An Ninh, anh Long 0983906877
Huyện Bố Trạch
1.Bí thư xã Tân Trạch: anh Đại 091 2630461
2.Trưởng thôn Hà Môn, 036 9345857 nơi đang bị nước cô lập tại xã Cự Nẫm
3. CT Phong Nha; anh Bình 0942713320.
4.Phúc Trạch; anh Tiến 0843001292
5. Lâm Trạch: anh Phúc 0912630070
6. Xuân Trạch, anh Vĩnh 0919856828
7.Sơn Trạch, anh Trung 0905445998
8. Cự Nẫm, anh Hùng 0985843971
9.Thượng Trạch, anh Bình 0917200459
10.BT Tân Trạch, anh Sĩ 0984644257
11 Bắc Trạch, anh Tuân 0987410478
12. Nam Trạch, anh An 0986765757
13.Liên Trạch, anh Tú 0945865419
14.Hưng Trạch, anh Thắng 0912999672
15. Hải Phú, anh Chiến 0947793059
16. Nhân Trạch, anh Nghị 3863195
17. Sơn Lộc, chị Hoa 0916074955
18. Phú Định, anh Hội 0982212304
19. Tây Trạch, anh Khánh 0982752553
20. Hòa Trạch, anh Chung 0383426002
21. Lý Trạch, anh Duẩn 0912335539
22. Hạ Trạch anh Trung 0916866414
Huyện Quảng Trạch
1. Bí thư xã Cảnh Hóa; chị Tĩnh 039 8084669
2. Phù Hóa 0945780330
3.Quảng Văn, anh Phương 0916774935
4.Quảng Văn: anh Trọng 0972886021
Huyện Minh Hóa
1.Tân Hóa: anh Duẩn 0813664435
2.Trọng Hóa; anh Hồ Phin 0911366900
3.Thượng Hóa; anh Văn 0913336913
Huyện Tuyên Hóa
1.Mai Hóa; anh Tú 0918723192
2.Văn Hóa: anh Hiến 0979148825
3.Đức Hóa; anh Trường 0888777857
4.Hóa Sơn; anh Tuyên 0853718635
5.Cao Quảng: anh Tình 0911376023
6.Thuận Hoá; anh Các 0914170989
7.Châu Hoá; anh Hoàng 0915432209

2. Các số điện thoại cứu hộ lũ lụt tại Quảng Trị

Huyện xãCác số điện thoại cứu hộ 
Phường Đông Giang
0899873115 Lái đò 1
0934825505 Lái đò ngay đoạn BigC

485286 – 0934773030

Huyện Cam Lộ
02333871524
0965990177
Triệu Phong
0353227333
0353227333
Hải Lăng
02333873206
Thị xã Quảng Trị
02333.861.271
TP Đông Hà
02333.852.250
Hải Thượng Hải Lăng
0845399777
Hải Lăng 2
(0233)3.873.556
(0233)3.873.236
Hải Lâm
0914159919
0914092788(đ/c Anh)
0384.155.168 – 0399.416.730
Hải Phú
0947700138‬
Hải Khê
0912891678
Hải Phong
0916836919‬
Triệu Thượng
‭094 2240037‬
Vĩnh Linh
0914092559
0912312168
Gio Linh
0912527227
0916573444
Đảo Cồn Cỏ
0903582559
Huyện Đắc Nông
0913411848
Hướng Hóa
0913457967
Đông Hà
0914050878

3. Số cứu hộ lũ lụt tại Huế

Huyện xãCác số điện thoại cứu hộ 
 Trung tâm Huế
0899873115 Lái đò 1
0934825505 Lái đò ngay đoạn BigC
0934825505
0352961948
0899873115
0934825505
0344441800
Phường An Đông
0904760276
Xuân Phú
0795559`49
Hi vọng bạn đã gọi được cho số cứu hộ lũ lụt Quảng Trị, Quảng Bình, Huế và được giúp đỡ nhanh nhất. Thoát khỏi nguy hiểm và đến chỗ an toàn.