Tải ngay: Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia năm 2022

Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2022 như thế nào? Yêu cầu các thông tin gì? Đây là điều mà rất nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh quan tâm ngay sau khi nhận được kết quả thi. Bộ Giáo Dục có những quy định và quy chuẩn riêng về mẫu đơn phúc khảo – nếu không đúng mẫu đơn của bạn sẽ không có hiệu lực phúc khảo.

Đơn phúc khảo cần cung cấp đầy đủ thông tin thí sinh, các môn thi muốn phúc khảo và cam kết của người làm đơn. Để giúp bạn có thể trình bày đơn phúc khảo đúng chuẩn bài viết sẽ gợi ý ngay cho bạn những thông tin và mẫu đơn phúc khảo bài thi 2022 ngay tại thông tin dưới đây.

mau don phuc khao bai thi thpt quoc gia 2022

Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2022

Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2022 chuẩn của Bộ

Khi nhận thấy kết quả thi không đúng với số điểm theo năng lực làm bài của mình các bạn thí sinh có thể yêu cầu phúc khảo bài thi trong thời gian 10 ngày kể từ khi có điểm. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin phúc khảo Tại đây.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2022 của Bộ

» Xem thêm: Quy trình phúc khảo điểm thi THPT Quốc Gia.

Yêu cầu những thông tin trên mẫu đơn phúc khảo

Mẫu đơn xin phúc khảo phải ngắn gọn, rõ ràng và cập nhật đầy đủ các thông tin Bộ yêu cầu. Cụ thể:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ của nước ta:
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
  • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 • Tên đơn phúc khảo: ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022.
 • Kính gửi: Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi và Hội đồng thi.
 • Thông tin của thí sinh phúc khảo gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; dân tộc; nơi sinh; chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân; số điện thoại;
 • Thông tin dự thi kì thi THPT Quốc gia năm 2022 tại:
  • Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 tại Hội đồng thi số…, tỉnh nào…
  • Môn thi, Điểm thi, Số báo danh.
 • Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn: Môn phúc khảo, Điểm đã công bố, Ghi chú.
 • Ngày tháng năm viết đơn, ký và ghi rõ họ tên.

Hãy tải ngay mẫu đơn xin phúc khảo THPT Quốc Gia 2022 theo quy chuẩn của Bộ trên đây để thực hiện phúc khảo khi thấy có sự chênh lệch điểm điểm thi nhé! Chúc bạn phúc khảo thành công để đạt được số điểm đúng với quá trình làm bài của mình.

» Hướng dẫn: Điều chỉnh nguyện vọng thi THPT Quốc gia